Τεχνητο Λιμνιο Μελισσουργειου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52305900
3,05
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°5'2''N 23°2'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή