Τεχνητο Λιμνιο Κορωνουδας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52305700
2,99
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°58'59''N 22°59'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή