Τεχνητο Λιμνιο Ανω Θεοδωρακειου

Κεντρικής Μακεδονίας
Κιλκίς
EL52305300
39,00
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°9'14''N 23°1'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή