Τεχνητο Λιμνιο Αγιου Αντωνιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52305200
2,17
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°6'35''N 23°2'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή