Τεχνητα Λιμνια Φαναριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52305000
16,66
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°53'43''N 22°56'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή