Τεχνητα Λιμνια Ριζανων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52304800
4,21
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°1'8''N 23°13'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή