Τεχνητα Λιμνια Πυργιωτου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52304700
3,45
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°53'6''N 22°56'35''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή