Τεχνητα Λιμνια Ποντοκερασιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52304600
6,58
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°5'39''N 23°8'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή