Τεχνητα Λιμνια Πεδινου

Κεντρικής Μακεδονίας
Κιλκίς
EL52304500
19,19
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°53'59''N 22°51'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή