Τεχνητα Λιμνια Παλατιανου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52304400
9,95
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°8'39''N 22°54'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή