Τεχνητα Λιμνια Λαοδικηνου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52304300
17,44
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°55'0''N 22°59'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή