Τεχνητα Λιμνια Ισωματος

Κεντρικής Μακεδονίας
Κιλκίς
EL52304200
3,60
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°58'53''N 23°10'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή