Τεχνητα Λιμνια Ευκαρπιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52304100
9,95
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°4'37''N 22°53'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή