Τεχνητα Λιμνια Επταλοφου

Κεντρικής Μακεδονίας
Κιλκίς
EL52304000
47,59
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°0'22''N 23°0'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Γαλλικός Ποταμός (Επταλόφου-Κορωνούδας-Τερπύλλου-Αναβρυτού)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή