Τεχνητα Λιμνια Βαθης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52303900
40,74
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°9'38''N 22°58'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή