Μικρη Λιμνη Ριζανων

Κεντρικής Μακεδονίας
Κιλκίς
EL52303700
1,81
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
41°1'19''N 23°12'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή