Εσωτερικο Ελος Ισωματος

Κεντρικής Μακεδονίας
Κιλκίς
EL52303600
2,17
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°59'45''N 23°10'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή