Εσωτερικα Ελη Νεας Σαντας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52303500
71,87
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°50'16''N 22°52'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή