Τεχνητο Λιμνιο Αποστολων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52303400
14,69
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°53'46''N 22°48'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή