Τεχνητο Λιμνιο Δροσατου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52303300
2,46
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°9'50''N 22°47'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή