Τεχνητα Λιμνια Χειμαδιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52303100
6,79
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°6'3''N 22°52'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή