Τεχνητα Λιμνια Κορομηλιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302900
5,10
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°4'6''N 22°53'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή