Τεχνητο Λιμνιο Φιλλυριας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302800
2,29
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°54'3''N 22°29'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή