Τεχνητο Λιμνιο Γαβρων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302600
7,36
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°9'58''N 22°51'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή