Τεχνητο Λιμνιο Καλλιροης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302500
3,33
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°13'55''N 22°50'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ερείπια Εξωχωρίου (Ροδώνος, Αμαράντων, Κεντρικού & Αντιγονείας)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή