Τεχνητα Λιμνια Ρεματος Ξηρολακκου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302300
7,51
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°3'15''N 22°53'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή