Τεχνητο Λιμνιο Βαθυλακκου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302200
1,93
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°54'37''N 22°49'35''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή