Τεχνητο Λιμνιο Ρεματος Παλιου Αγιονεριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52302100
1,32
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°49'5''N 22°45'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή