Τεχνητο Λιμνιο Ομαλου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52301500
2,98
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°54'33''N 22°24'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή