Τεχνητο Λιμνιο Ανυδρου Ρεματος

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52301200
2,58
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°53'8''N 22°24'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή