Τεχνητο Λιμνιο Μεγαλου Ρεματος

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52301100
2,09
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°57'51''N 22°42'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή