Τεχνητο Λιμνιο Λιβαδιου Πετα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52300800
11,81
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°3'31''N 22°43'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή