Εσωτερικο Ελος Γελαδαρια

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52300500
75,52
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°5'8''N 22°38'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή