Λιμνη Πικρολιμνη

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52300300
5751,82
5751,78
Λίμνες
Inland
2020
40°49'52''N 22°48'49''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λίμνη Πικρολίμνη Δήμου Πικρολίμνης
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1230004 ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1230001 ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή