Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Μεσαιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52210000
3,72
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°47'7''N 22°52'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή