Τεχνητο Λιμνιο Λαγκαδα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52209700
0,58
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°50'3''N 23°25'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή