Τεχνητο Λιμνιο Πυλαιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52209200
7,70
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°33'53''N 22°59'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή