Τεχνητα Λιμνια Μονοπηγαδου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52208500
10,66
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°25'45''N 23°8'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή