Παρακτιο Ελος Περαιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52208200
1869,59
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°30'52''N 22°56'56''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή