Τεχνητο Λιμνιο Τριαδιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Θέρμης
EL52208100
44,93
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°33'19''N 23°4'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή