Τεχνητο Λιμνιο Κυδωνεας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52207100
1,15
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°56'42''N 23°13'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή