Τεχνητο Λιμνιο Κριθιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52206900
17,12
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°50'35''N 22°58'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή