Τεχνητο Λιμνιο Θερμης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52206700
30,15
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°33'26''N 23°2'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή