Τεχνητο Λιμνιο Ευαγγελιστριας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52206500
1,61
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°59'6''N 23°13'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή