Τεχνητο Λιμνιο Βασιλικων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52206200
32,57
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°30'20''N 23°9'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή