Τεχνητα Λιμνια Ποταμου Κοκκινου Χωματος Ωραιοκαστρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Ωραιοκάστρου
EL52205600
9,23
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°43'44''N 22°55'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή