Τεχνητα Λιμνια Λευκοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52205200
20,52
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°55'56''N 23°3'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή