Τεχνητα Λιμνια Κυδωνεας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52205100
2,54
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°56'16''N 23°14'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή