Μικρη Λιμνη Νεων Σεβαστειων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52204300
0,91
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°52'23''N 23°21'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή