Εσωτερικο Ελος Πενταλοφου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52203600
8,58
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°46'21''N 22°49'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή